Lahat Tayo May Period; At Iba Pang Punctuation Marks

Noong bata ako, tagabili ako lagi ng napkin ng kung sino-sino basta may tip na piso. "Pabili pong napkin, kahit ano basta may wings!" 'Yan ang lagi kong linya sa tindera sa sari-sari store. Maliban diyan ay wala na akong ibang alam tungkol sa period. Buti na lang ang librong ito ay tungkol sa ibang klase ng period. Ito 'yong mga tuldok ng buhay na nagdudulot ng pagdudugo sa puso at nagmamantiya sa pagkatao. Tungkol sa happy ending na nauna 'yong happy pagkatapos biglang nag-ending; mga love stories na walang story, love lang; first love na sinundan ng forced love; 3-month rule na naging 3-man rule; pagpapatawag na naging pagpapatawa, atbp. Kasama rin sa librong ito ang iba pang mga punctuation marks na nagpapabago-bago ng kahulugan ng ating mga tula at kwento, na nagtuturo sa ating magpatubo ng sarili nating wings para makalipad sa kanya-kanyang depinisyon ng langit. Have a happy period, mga beh at pre!

Subscribe to Digital Edition

₱250

Select an option


Subscribe to our Newsletter!
Sign up for our newsletter to receive latest promotions or new product releases.
Loading…