How to Break Up With The Bad Boy?

Ang minsang tahimik na buhay ni Monique Aldea ay biglang nagulo nang makilala niya ang Sandoval twins. First, she unexpectedly caught the eye of Chance, ang sought-after bachelor at super sungit na Sandoval twin. Things got even more complicated when Lourd, ang twin ni Chance at ang ultimate bad boy ng campus, fell for her as well. At sa 'di inaasahang pagkakataon, nahulog ang loob ni Monique...sa parehong magkapatid! Betrayal, heartache, and loss—lahat ng ito ay kailangang pagdaanan ni Monique bago niya matutunan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig.

Subscribe to Digital Edition

₱195

Select an option


Subscribe to our Newsletter!
Sign up for our newsletter to receive latest promotions or new product releases.
Loading…