Captivated by Tyrone Greene

Hindi makapaniwala si Jordan na ang isang tulad ni Tyrone ang magmamahal sa kanya dahil tila magkaibang mundo ang pinanggalingan nilang dalawa. Si Tyrone ay anak at heir ni Sebastian Greene, ang isa sa pinakamayamang business tycoons sa bansa. Samantalang si Jordan naman ay server sa canteen ng school ni Tyrone at waitress naman sa bar na malapit sa condo niya sa gabi. Magkaib man ang mundo nila. may nakita pa rin si Tyrone sa kanya na naiiba sa lahat ng mga babaeng naka-relasyon na niya. Hindi rin maiwasan ni Jordan na ma-in love sa lalaking paulit-ulit na pinapatunayan kung gaano siya kamahal nito, kaya natatakot siyang malaman ni Tyrone ang tunay na pinanggalinan nya. What does it mean for Jordan now that she's captivated by Tyrone Greene?

Subscribe to Digital Edition

₱195

Select an option


Subscribe to our Newsletter!
Sign up for our newsletter to receive latest promotions or new product releases.
Loading…